FRANCHISING

Wysoka jakość oferowanych usług, otwartość na Klienta, prostota działania i… najlepsi Pracownicy – to właśnie te elementy zadecydowały o sukcesie naszej firmy. Dołącz do nas i razem z nami twórz jedną z czołowych polskich marek. 

Marka ma ogromne znaczenie daje wiele możliwości jako franchisingodawca po naszej stronie leży marketing, budowanie marki, szkolenia, dbanie o jak najwyższe Twoje zarobki… 

Jeśli szukasz możliwości biznesowych i solidnego wsparcia to Franchising Domowych Pokojówek jest dla Ciebie. Planujemy być liderem na skalę Polski w związku z tym nasze działania nie są kierowane na obszar jednego miasta.

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Domowe Pokojówki łączą w sobie 14 letnie doświadczenie w hotelarstwie oraz 5 letnie doświadczenie
dwóch, jednocześnie prowadzonych firm sprzątających. Firma powstała w 2015 roku a w 2020 roku połączyliśmy dwie prowadzone w odmiennej formie i ofercie firmy sprzątające w jedna markę ” Domowe Pokojówki ” Połączenie tych czynników wraz z
doświadczeniem daje świadomość marki, sprawia, że stajemy się liderem w branży.

PROFIL RYNKU

Dziś najcenniejszym towarem jest czas. Ludzie są spragnieni czasu i coraz bardziej skłonni zapłacić za usługi, które zapewniają im więcej wolnego czasu. Liczba rodzin podwojonych dochodów rośnie. Co raz więcej kobiet podejmuje pracę poza domem a dochód daje możliwość lepszego wykorzystania czasu wolnego niż sprzątanie w domu. Eksperci przewidują, popyt na usługi sprzątania, który będzie rósł w przyspieszonym tempie.

SYSTEM, KTÓRY DZIAŁA

Unikalny system sprzątania domu, łączy efektywne zarządzanie i sprawdzone procedury marketingowe pokryte wieloletnim doświadczeniem. Niezależnie od wcześniejszych doświadczeń, naszego systematycznego podejścia do treningu, czyszczenia, pracy biurowej i rozwijanie bazy klientów może dać Ci pewność, aby odnieść sukces w swojej własnej firmie franchisingowej.

Domowe Pokojówki to :

1. Towar jakim jest najcenniejsza waluta, czas, który oferujemy klientom

2. Sprawdzony model biznesowy, który działa, również w fazach różnych kryzysów gospodarczych.

3. Jasno określona wizja rozwoju firmy.

4. Wsparcie oraz szkolenia.

5. Dbanie o jakość usług i współodpowiedzialność społeczną.

6. Minimalizacja kosztów, maksymalizacja zysków i bezpieczeństwa, oraz dynamiczny wzrost marki.

JEDNOSTKI WŁASNE

347+

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Siłą systemu Domowych Pokojówek jest wzajemne wsparcie i bliska współpraca, bez względu na warunki ekonomiczne. Domowe Pokojówki współdziałają w pozyskaniu – w przypadku chęci wynajęcia lokalu (lokal nie jest obowiązkowy) przygotowują nieruchomość pod działalność uwzględniając podstawowe cele min. pkt 6. Zapewnia profesjonalne i kompleksowe szkolenia oraz eksperckie wsparcie konsultantów w trakcie wykonywania umowy franczyzy. Dzieli się z franczyzobiorcami wiedzą i doświadczeniem. Prowadzi wspólną działalność marketingową i promocyjną. Ma sprawdzoną sieć klientów.

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Wymagany kapitał własny: 14377 zł/ netto ( słownie: czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych )

1. Opłaty licencyjne miesięczne w wysokości 3959,00 zł / netto, ( słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych ),
za każdy rejon ( rejon : jedna dzielnica – dot. dużych miast)

2. Pierwsza opłata licencyjna będzie opłatą pokrywającą trzymiesięczny okres licencyjny miesięczny tj.
11877 zł netto , słownie: (jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych)

3. Franchisingobiorca zobowiązany jest uiścić jednorazową, nie zwrotną, opłatę na rzecz
Franchisingodawcy wynoszącą 4 500,00 zł brutto , ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych ) w ramach
umowy franchysingowej.

4. Franchisingobiorca zobowiązany jest do oświadczenia, posiadania zabezpieczenia finansowego ,
zabezpieczające funkcjonowanie marki pod logiem Franchisingodawcy, nie mniejsze niż wartość 6
miesięcy po za pkt. 2 oraz 3.

5. Franchisingobiorca może również przyjąć system rozszerzający wg. dwóch progów co przyczynia się
do wzrostu finansowego Franchisingobiorcy wg wytycznych Franchisingodawcy,

Próg 1 :

a) jednorazowy koszt ok. 1500 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych )

Próg 2 :

b) jednorazowy koszt ok. 3500 zł ( słownie: trzy i pół tysiąca złotych )

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

1. Franchisingobiorca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej (wyłącznie osoba
fizyczna, wykluczone spółki kilku osób ), polegającej na prowadzeniu oddziału w ramach sieci
franchisingowej Franchisingodawcy.

2. Na inwestycję Franchisingobiorca musi posiadać minimum 14377 zł netto zł własnych pieniędzy i
dodatkowo zabezpieczenie 6 miesięcznego okresu licencyjnego (nie mogą pochodzić one z kredytu)

3. Franczyzobiorca musi być gotowy bezpośrednio zarządzać przyznaną na mocy umowy franczyzą w
pierwszym okresie działalności oraz późniejszym nadzorowaniu działań podległego personelu w tym
zarządzającego.

4. Po zawarciu umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi szkolenie praktyczne i teoretyczne (
kilkadziesiąt godzin, w tym część w Krakwie i część w lokalizacji Franchisingobiorcy ) obejmujące
wszystkie aspekty prowadzenia oddziału Domowych Pokojówek.

5. Umowa franczyzy zawierana jest na 10 lat i dotyczy konkretnej rejonizacji.

6. Franchisingobiorca może wynająć lokal ( dobrowolne ) wskazany przez franczyzodawcę, który
wykorzystywany będzie na cele biurowo – szkoleniowe, średni koszt miesięczny od 1400 zł do 2000 zł
netto/miesięcznie, plus opłaty administracyjne (cena uwarunkowana od wielkości lokalu – orientacyjny
metraż może być wskazany przez Franchisingobiorcę).

Franchisingobiorca również może otrzymać od Franchisingodawcy do wyboru inne lokale spełniające
kryteria strategiczne oraz w innej cenie do rozpatrzenia przez Franchisingobiorce bez wymagalności
zgody przez Franchisingobiorce.

Franchysobiorca ma obowiązek wyposażyć i oznaczyć lokal w sposób przewidziany przez
Franchysodawcę co reguluje odrębny załącznik umowy, zachowując cele marki.

7. Franchisingobiorca może posiadać więcej niż jeden rejon, koszty są pomnażane adekwatnie do ww.
informacji. W przypadku chęci pozyskania przez Franchisingobiorcę rejonu opiewającego na całe miasto
( wszystkie rejony ) koszty franchisingowe ulegają zmianie na niższe.

8. Decyzje co do lokalizacji oddziału Domowych Pokojówek ( nieruchomość ) podejmuje wyłącznie
Franchisingodawca lecz tylko i wyłącznie w rejonie Franchisingobiorcy.

9. Co miesiąc licencjobiorca wpłaca na rzecz franczyzodawcy opłaty: franczyzową, oraz ew. czynsz za
korzystanie z lokalu, który pozostaje własnością centrali.

Aplikacje prosimy składać za pośrednictwem poczty email w formie listu motywacyjnego oraz cv na
email kontakt@domowe-pokojowki.pl